Авторски концерт [Афиш]

  • Година: 1976

  • Размер: 49.5 х 69 см

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##001760 Категория:

Организатор: Съюз на българските композитори, Окръжен
съвет за изкуство и култура – Хасково, Комитет за телевизия и
радио, Главна дирекция "Българска музика"
Дата и място на събитието: 19 октомври 1976 г., салон на читалище
"Заря"

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”