Големи народни борби [Афиш]

  • Година: 1970

  • Размер: 50 х 70 см

  • Местоиздаване: [Любимец]

Код: ##001864 Категория:

Организатор: Физкултурно дружество "Ракета" – Любимец, Хасковски окръг
Дата и място на събитието: 30 август 1970 г., спортна площадка – Любимец

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”