Храбрият заек [Афиш]

  • Година: б. г.

  • Размер: 33 х 84,5 см

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##001822 Категория:

Ръководител: Данка Шопова. Художник: Марко Елховски. Музика: Дюрюкосов
Организатор: Народно читалище "Заря", Куклен театър – Хасково
Дата и място на събитието: б. г. , Народно читалище "Заря"

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”