Кукли от Куклино. Премиера [Афиш]

  • Година: 1983

  • Размер: 34 х 66 см

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##001827 Категория:

Организатор: Куклен театър – Хасково
Дата и място на събитието: сезон 1983 – 1984 г., Куклен театър – Хасково

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”