Литературни дни "Южна пролет" [Афиш]

  • Година: б. г.

  • Размер: 60 х 84 см

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##001681 Категория:

Среща на хасковската общественост с авторите: Петко
Братинов, Лъчезар Еленков, Николай Христозов, Евтим Евтимов и
Йордан Друмников
Дата събитията: 19 март б. г., ИКПК, завод "Мир", ЕСПУ
"Васил Левски", ТИИЦ, Окръжен пионерски дом

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”