Мотокрос [Афиш]

  • Година: 1965

  • Размер: 59 х 84,5 см

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##001870 Категория:

Организатор: ДОСО ЦАМК, Окръжен комитет на ДОСО и ОАМК – Хасково
Дата и място на събитието: 13 юни 1965 г., местността "Сивата вода"

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”