Музикална куклена пиеса Непослушната Лилянка [Афиш]

  • Година: б. г.

  • Размер: 59 х 83 см

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##001816 Категория:

Ръководител: Димчо Димчо, Музика: Ат. Паленков
Организатор: Куклен театър – Хасково
Дата и място на събитието: б. г. , Куклен театър – Хасково

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”