Музикални дни Недялка Симеонова [Афиш]

  • Година: 1973

  • Размер: 58 х 86 см

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##001692 Категория:

Участват: Симфоничен оркестър Хасково, Пловдивски
камерен оркестър, Академичен симфоничен оркестър
Организатор: Съюз на музикалните дейци в България, Българска
държавна консерватория – София, Висш музикално педагогически
институт – Пловдив, Градски съвет за изкуство и култура – Хасково
Дата и място на събитието: 10 – 13 декември 1973 г., читалище
"Заря"

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”