Музикални дни "Недялка Симеонова" [Афиш]

  • Година: б. г.

  • Размер: 67 х 98 см

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##001688 Категория:

Организатор: Съюз на музикалните дейци в България,
Главна дирекция Българска музика, Българска държавна
консерватория, Градски съвет за изкуство и култура -Хасково
Дата и място на събитието: 21 – 23 декември б. г., Зала читалище
"Заря"

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”