Накити през вековете [Афиш]

  • Година: б. г.

  • Размер: 29,5 х 63,5 см

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##001701 Категория:

Организатор: Народен музей – Хасково
Дата и място на събитието: б. г., салон на Дома на учителя

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”