Окръжен фестивал на музикалната самодейност [Афиш]

  • Година: 1973

  • Размер: 71 х 49,5 см

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##001818 Категория:

Организатор: Окръжен организационен комитет – Хасково, Окръжен център за художествена самодейност – Хасково
Дата и място на събитието: 22 – 25 ноември 1973 г., салон на читалище "Заря"

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”