Окръжни празници на народното творчество [Афиш]

  • Година: б. г.

  • Размер: 50,5 х 71 см

  • Местоиздаване: Харманли

Код: ##001819 Категория:

Организатор: Окръжен организационен комитет – Хасково, Народно читалище "Дружба" – Харманли
Дата и място на събитието: 8 – 9 май б. г., салон на читалище "Дружба" – Харманли

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”