Откриване на сезона на масовата утринна гимнастика и закаляването [Афиш]

  • Година: 1967

  • Размер: 50 х 71 см

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##001854 Категория:

Организатор: Окръжен съвет на Българските професионални
съюзи – Хасково, Окр. Съвет на БСФС, Физ. д-во "Д.
Канев", Окр. к-т на ДКМС, Отдел "Нар. просвета"
при ОНС, Туристическо дружество "Аида"
Дата и място на събитието: 16 април [1967] г., местността
"Ямача"

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”