Пеньо Пенев и нашето съвремие [Афиш]

  • Година: 1988

  • Размер: 48 х 68,5 см

  • Местоиздаване: [Димитровград]

Код: ##001735 Категория:

Организатор: Клуб на дейците на културата – Димитровград
Дата и място на събитието: 4 май 1988 г., Клуб на дейците на културата – Димитровград

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”