Пенсионерска младост [Афиш]

  • Година: б. г.

  • Размер: 71 х 49,5 см

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##001751 Категория:

Организатори: СП "Културен отдих"- Хасково
Дата и място на събитието: б. г.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”