Преспанските камбани. Премиера [Афиш]

  • Година: 1970

  • Размер: 57 х 82 см

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##001791 Категория:

50 години Драматичен театър – Хасково
Драматизация – Христо Христов. Режисьор – Георги Тодоров.
Гост-художник – Антон Гюков.
Организатор: Драматичен театър – Хасково
Дата и място на събитието: 6 – 8 ноември 1970 г., сезон 1970 –
1971 г., Драматичен театър – Хасково

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”