"Що ми е мило и драго, че се е пролет пукнала" [Афиш]

  • Година: 1980

  • Размер: 50 х 70 см

  • Местоиздаване: Хасково

  • Автор: Що ми е мило и драго, че се е пролет пукнала [Афиш]

Код: ##001700 Категория:

Организатор: Окръжен исторически музей – Хасково, Дом за социалистически бит и култура – Хасково
Дата и място на събитието: 20 март 1980 г., зала Окръжна библиотека и музей

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”