Ревю Мода '78 [Афиш]

  • Година: 1978

  • Размер: 58 х 81 см

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##001749 Категория:

Организатор: Комбинат за битови услуги "Димитър
Захариев", Профсъюзен дом на културата на работниците от
местната промишленост и услугите гр. Хасково
Дата и място на събитието: 11 – 12 март 1978 г., читалище
"Заря"

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”