Седмица на детската книга и изкуствата за деца [Афиш]

  • Година: б. г.

  • Размер: 50 х 70.5 см

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##001661 Категория:

Организатор: Окръжна библиотека "Хр.
Смирненски", Пионерски дом, Народно читалище
"Заря" – Хасково
Гости през седмицата: Цветан Ангелов, Антон А.Тонич, Тодор Янчев
и Христо Недялков – композитор
Дата и място на събитието: 16 – 23 април б. г., салон на БКП,
читалище "Заря", Дом на учителя

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”