Седмица на музеите и паметниците на културата [Афиш]

  • Година: б. г.

  • Размер: 52,5 х 88 см

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##001702 Категория:

Организатор: Окръжен исторически музей
Дата и място на събитието: 18 – 24 май б. г.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”