Седмица на музеите и паметниците на културата [Афиш]

  • Година: 1970

  • Размер: 84 х 59 см

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##001695 Категория:

Организатор: Окръжен исторически музей – Хасково
Дата и място на събитието: 1 – 7 октомври 1970 г., Окръжен исторически музей – Хасково

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”