Седмица на музеите и паметниците на културата [Афиш]

  • Година: 1976

  • Размер: 49 х 69 см

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##001699 Категория:

Призив за подпомагане комплектуването на музейните фондове с предмети и документи.
Организатор: Окръжен исторически музей – Хасково
Дата и място на събитието: 18 – 24 май [1976] г.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”