Тържествено чествуване на деня на българската студентска младеж [Афиш]

  • Година: б. г.

  • Размер: 59 х 82 см

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##001750 Категория:

Организатор: Комитет за изкуство и култура, Институт за културно-просветни кадри – Хасково
Дата и място на събитието: 7 декември б. г., читалище "Заря"

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”