Тържествено чествуване на Одринската епопея [Афиш]

  • Година: 1968

  • Размер: 50 х 71 см

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##001731 Категория:

Организатор: Културно-просветно дружество – "Тракия", Дом народна армия – Хасково
Дата и място на събитието: 26 март 1968 г., Дом на народната армия

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”