Татул. Премиера [Афиш]

  • Година: 1963

  • Размер: 59 х 84 см

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##001788 Категория:

Режисьор: Бл. Стратев. Художник: Н. Бенковски.
Организатор: Народен театър – Хасково
Дата и място на събитието: 6 – 8 март 1963 г. , сезон 1963 – 1964 г. , Народен театър – Хасково

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”