Традиционен лекоатлетически пробег "Димитровград – Хасково" [Афиш]

  • Година: 1990

  • Размер: 58,5 х 88,5 см

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##001841 Категория:

Под шефството на вестник "Шипка"
Организатор: ДФС "Хасково", ДФС
"Димитровград"
Дата и място на събитието: 28 октомври 1990 г., старт: Общински
народен съвет – Димитровград, финал: Областен народен съвет –
Хасково

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”