Вечер на преводача [Афиш]

  • Година: 1979

  • Размер: 49.5 х 69 см

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##001660 Категория:

Организатор: Окръжен комитет за българо-съветска дружба, Окръжна библиотека "Хр. Смирненски", Дружество на писателите – Хасково
Дата и място на събитието: 2 ноември 1979 г., зала Окръжна библиотека

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”