Вечер на проф. Недялка Симеонова [Афиш]

  • Година: 1969

  • Размер: 49.5 х 71 см

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##001689 Категория:

Беседа: проф. Елена Генева
Организатор: Съюз на музикалните дейци – София, Съвет за изкуство и култура – ГНС – Хасково
Дата и място на събитието: 20 март 1969 г., Лекционна зала читалище "Заря"

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”