Вечер посветена на 135-годишнината от рождението на Капитан Петко войвода [Афиш]

  • Година: 1979

  • Размер: 50 х 70 см

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##001704 Категория:

Организатор: Окръжен исторически музей
Дата и място на събитието: 19 декември 1979 г., зала на Окр. библиотека и Окр. исторически музей

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”