Диплома за завършено висше образование на Любомир Тенев

  • Година: 1940

  • Размер: 50 х 30 см

  • Местоиздаване: София

Код: ##001269 Категория:

Диплома на Любомир Тенев по Правни и държавни науки от юридическия факултет на университета "Св. Климент Охридски". София, 6 ноември 1940 г.

  • Собственост: Надежда Тенева - Архивни документи

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”