Отпускно свидетелство на Димо Тенев – Absolutorium

  • Година: 1907

  • Размер: 21 х 34 см

  • Местоиздаване: София

Код: ##001271 Категория:

Свидетелството удостоверява, че Димо Тенев е бил
редовен студент по славянска филология и литература към
Историко-филологическия факултет на Софийския университет през
учебните 1901-1907 г. Продължава образованието си в Женевския
университет през учебната 1907 -1908 г. Положените там изпити се
зачитат в Софийския университет.
Димо Тенев – баща на Любомир Тенев.

  • Собственост: Надежда Тенева - Архивни документи

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”