Студентска книжка на Надежда Баларева – Livret d`etudient

  • Година: 1907

  • Размер: 15 х 22,5 см

  • Местоиздаване: Geneve

Код: ##001266 Категория:

Студентска книжка на Надежда Баларева от филологическия факултет на Женевския университет. Женева,14.01.1907г.
Надежда Баларева, майка на Любомир Тенев.

  • Собственост: Надежда Тенева - Архивни документи

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”