Свидетелство на Надежда Баларева от ръкоделно училище "Успех"

  • Година: 1906

  • Размер: 21 х 34 см

  • Местоиздаване: София

Код: ##001268 Категория:

Свидетелство №20 от Ръкоделно училище "Успех" – Хасково, основано с разрешението на Министерството на търговията и земеделието през 1901 г. Издадено на 12 юли 1906 г.

  • Собственост: Надежда Тенева - Архивни документи

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”