Свидетелство за изучаване на френски на Надежда Баларева – Certificat d`Etudes Francaises

  • Година: 1908

  • Размер: 41 х 30 см

  • Местоиздаване: Grenoble

Код: ##001267 Категория:

Свидетелство за изучаване на френски на Надежда Баларева от филологическия факултет на Гренобълския университет. Гренобъл, 21 март 1908 г. Надежда Баларева, майка на Любомир Тенев.

  • Собственост: Надежда Тенева - Архивни документи

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”