Свидетелство за преводач към Руската армия на Михаил Минчев

  • Година: 1878

  • Размер: 24 х 17 см

  • Местоиздаване: Пловдив

Код: ##001272 Категория:

Михаил Минчев участва в Руско- турската война 1877-1878
г. като преводач от български и турски език.Свидетелство № 557 ,
издадено на 1 март 1878 г. от началника на 31 Руска пехотна
дивизия.
Михаил Минчев е първият кмет на Хасково (1978).

  • Собственост: Надежда Тенева - Архивни документи

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”