Свидетелство за теоретико-практически държавен изпит по правни науки на Любомир Тенев

  • Година: 1944

  • Размер: 40 х 28 см

  • Автор: Свидетелство за теоретико-практически държавен изпит по правни науки

  • Местоиздаване: София

Код: ##001270 Категория:

Царство България – Министерство на правосъдието, Свидетелство №2411, Велико Търново, 26.06.1944г.

  • Собственост: Надежда Тенева - Архивни документи

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”