Анета Минчева (Венкова)

  • Година: 1936

  • Размер: 8,5 х 14 см

Код: ##001235 Категория:

Анета Минчева ( 1913 – 2007 ), дъщеря на Михаил и Донка Минчеви, братовчедка на Любомир Тенев.
Проф. Любомир Димов Тенев – театрален теоретик, критик, роден в Хасково.

  • Собственост: Надежда Тенева - Фотографии

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”