Атанас Стратиев

  • Година: 1920 - 1925

  • Размер: 6 х 9 см

Код: ##001164 Категория:

Атанас Райчев Стратиев (17.12.1894 г. – 19.05.1925 г.)
– роден в Хасково в семейството на дребен търговец. Завършва
гимназия в Хасково. През 1908 г. става член на хасковската
тесносоциалистическа просветителска група "Съзнание".
През 1911 г. постъпва в Школата за запасни офицери в София. По
време на Първата световна война като офицер командува взвод в
ротата на тесния социалист капитан Тутмаников от Хасково. След
войната се установява в София. През 1920 г. е избран за член на
Централното настоятелство на БКМС. През 1922 г. е избран за член
на ръководството на Военната организация на БКП. След
Септемврийското въстание през 1923 г. завежда нелегалните ядра в
софийските казарми. През април 1925 г. Атанас Стратиев попада в
полицията. Разбрал неизбежния край, сам посяга на живота
си.

  • Собственост: РБ "Хр. Смирненски" - Фотографии

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”