Баба и внучка

  • Година: 1952

  • Размер: 14 х 9 см

Код: ##001193 Категория:

Надежда Тенева (Баларева), майка на Любомир Тенев.
Надежда Тенева, дъщеря на Любомир Тенев.
Проф. Любомир Димов Тенев – театрален теоретик, критик, роден в Хасково.

  • Собственост: Надежда Тенева - Фотографии

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”