Д-р Янакиев

  • Година: 1899

  • Размер: 11 х 16,5 см

Код: ##001180 Категория:

Д-р Димо Янакиев – осиновител на Румен Янакиев (брат на Любомир Тенев).
Проф. Любомир Димов Тенев – театрален теоретик, критик, роден в Хасково.

  • Собственост: Надежда Тенева - Фотографии

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”