Димо Тенев с група военни

  • Година: 1918

  • Размер: 14 х 9 см

Код: ##001255 Категория:

Димо Тенев е роден в с. Стамболово (Хасковска област)
1880 година. Бил е директор на Хасковското училище и председател
на читалищното настоятелство в града. Починал 1935 година в
София. Баща на Любомир Тенев.
Проф. Любомир Димов Тенев – театрален теоретик, критик, роден в
Хасково.

  • Собственост: Надежда Тенева - Фотографии

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”