Димо Тенев

  • Година: 1896

  • Размер: 6,5 х 10,5 см

Код: ##001177 Категория:

Димо Тенев – правият, с национална носия от село Стамболово, където е роден на 04.01.1880 г.
Димо Тенев е баща на Любомир Димов Тенев – театрален теоретик, критик, роден в Хасково.

  • Собственост: Надежда Тенева - Фотографии

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”