Евдокия Златарова със синовете си Светозар и Асен Златарови

  • Година: 1930

  • Размер: 18 х 13 см

Код: ##001184 Категория:

Евдокия (Дуня) Златарова – съпруга на проф. Асен Златаров.
Светозар и Асен Златарови – деца на Евдокия и Асен Златарови.
Проф. Асен Златаров – основоположник на биохимията в България, писател и общественик демократ.

  • Собственост: Надежда Тенева - Фотографии

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”