Георги Минчев

  • Година: 1890 - 1903

  • Размер: 10,5 х 16 см

Код: ##001178 Категория:

Георги Хадживанчов Минчев (1851- 1903) – роден в
Хасково. Учи в родния си град и в Пловдив при Йоаким Груев, а
след това в търговското училище в гр. Триест. Търговец в Букурещ
и Хасково. Читалищен деец. Член на основания от Васил Левски
Хасковски революционен комитет. След Хасковското съзаклятие през
1873 г. е осъден на доживотен затвор в Диарбекир. През 1876 г.
успява да избяга и се установява в Браила. Доброволец в
Руско-турската освобо- дителна война. След Освобождението се
занимава със стопанска дейност. Окръжен управител в Хасково,
Ловеч и София.

  • Собственост: Надежда Тенева - Фотографии

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”