Иван Чаушев и творческият екип на постановката "Тайбеле и нейният демон"

  • Година: 1995 - 1996

  • Размер: 13 х 9 см

Код: ##001356 Категория:

Творческият екип на постановката "Тайбеле и
нейният демон" от Исак Башевис Зингер и Ив. Фридман,
режиьсьор Пламен Кьорленски. Иван Чаушев в ролята на Стария
равин. Първият вляво (прав) е проф. Любомир Тенев – театрален
теоретик, критик. Роден в Хасково.
Иван Чаушев – актьор, художник, почетен гражданин на гр. Хасково,
носител на наградата на Община Хасково "Ал. Паскалев",
за цялостен принос в литературата и изкуството.

  • Собственост: Иван Чаушев - Фотографии

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”