Любомир Тенев и Румен Янакиев

  • Година: 1935 -1940

  • Размер: 14 х 9 см

Код: ##001224 Категория:

Румен Янакиев, брат на Любомир Тенев, осиновен от Ганка Баларева (сестра на майка му Надежда Баларева ) и д-р Димо Янакиев.
Проф. Любомир Димов Тенев – театрален теоретик, критик, роден в Хасково.

  • Собственост: Надежда Тенева - Фотографии

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”