Любомир Тенев като ученик

  • Година: 1930 - 1935

  • Размер: 9 х 14 см

Код: ##001241 Категория:

Любомир Тенев в пети клас (9) на Първа мъжка гимназия в София, на последния ред в средата.
Проф. Любомир Димов Тенев – театрален теоретик, критик, роден в Хасково.

  • Собственост: Надежда Тенева - Фотографии

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”