Любомир Тенев с приятели

  • Година: 1951

  • Размер: 13 х 9 см

Код: ##001240 Категория:

От ляво на дясно – проф. Венелин Кръстев, Веселин
Андреев, проф. Георги Цанев, проф. Мара Цончева, проф. Любомир
Тенев, Ангел Каралийчев, Атанас Далчев. В двора на къщата на
Любомир Тенев в София, ул. "Янко Софийски войвода".
Проф. Любомир Димов Тенев – театрален теоретик, критик, роден в
Хасково.

  • Собственост: Надежда Тенева - Фотографии

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”