Любомир Тенев, Тончо Жечев, Здравко Петров

  • Година: 1970 - 1980

  • Размер: 17 х 22 см

Код: ##001221 Категория:

От ляво на дясно – проф. Любомир Димов Тенев – театрален теоретик, критик, роден в Хасково,
Тончо Жечев – български писател и литературен критик,
Здравко Петров – български критик и литературовед.

  • Собственост: Надежда Тенева - Фотографии

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”