Любомир Тенев в първи клас

  • Година: 1925 - 1926

  • Размер: 14 х 9 см

Код: ##001244 Категория:

Първокласниците от училище "В. Левски" на Ямача
Любомир Тенев – петият с шапката от дясно на втория ред.
Проф. Любомир Димов Тенев – театрален теоретик, критик, роден в Хасково.

  • Собственост: Надежда Тенева - Фотографии

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”